שיתוף פעולה בין ארגונים ללא כוונות רווח: ברכה וקללה

רבות נכתב על שיתופי פעולה בין ארגונים במגזר השלישי ובין עסקים או הממשל, אך רק מעט נכתב על שיתוף פעולה בין ארגונים ללא כוונות רווח ובין עצמם. שיתוף פעולה בין ארגונים ללא כוונות רווח נחשב לפעולה המוסיפה ערך, כיוון שכל ארגון מביא את המשאבים שלו לפרויקט המשותף. יחד עם זאת, שיתוף פעולה בין ארגונים, דהיינו ביו קבוצות ארגוניות, הוא עניין מורכב, המהווה קרקע פורייה לקונפליקטים מתסכלים; זה תהליך מתהווה שנותר לא בטוח עד לסיום הפרויקט המשותף. מקובל לדון במטרות ובתכנים של פרויקט משותף, אך פחות נותנים את הדעת להבדלים במבנה ההיררכי ובתרבות הארגונית של הארגונים המעורבים, ולהנחות הסמויות הנובעות מהם ועלולות להקשות על שיתוף הפעולה. התרבות הארגונית מתבטאת במישורים שונים: האידיאולוגיה של כל ארגון, מידת הרשמיות המקובלת, התייחסות לזמן ולכסף, ועוד. לאחר סקירת ספרות קצרה על שיתוף פעולה בין־ארגוני, דן המאמר בהבדלים הבין־ארגוניים ובהנחה הסמויה של כל ארגון שהדברים יתנהלו בהתאם למוכר אצלו. המאמר טוען שהבנה וקבלה של ההבדלים הללו, ובירור ההנחות הפועלות בכל ארגון, חיוניים להצלחה של פרויקטים משותפים. לצורך הדיון מביא המאמר תיאור של קשיי התמודדות שהתעוררו במהלך פרויקט משותף שקיימו העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי וארגון פסיכואקטיב: "לדעת/לא לדעת: סדרת ימי עיון וסיור״. הדיון מתייחס לתהליכים הדינמיים שקיימו הארגונים בין נציגיהם, מתוך מחשבה שהבנת המורכבות תקל על שיתופי פעולה עתידיים. לסיכום קובע המאמר שכדי ששיתוף פעולה יהיה ברכה ולא קללה, מומלץ לכל ארגון ללמוד את דרך הפעולה של הארגון האחר, לקבל את ההבדלים הארגוניים כמשאב, ולערוך תיאום ציפיות שיתבסס על בירור של הנחות סמויות.

 

מילות מפתח: שיתוף פעולה בין־ארגוני, תרבות ארגונית, ארגונים ללא כוונות רווח, עבודה קבוצתית, הנחות סמויות

ד״ר דניאל ג׳.נ. ווייסהוט, MBA, PsyD - פסיכולוג קליני, מטפל, יועץ ארגוני ופעיל זכויות אדם. מרצה במכללת הדסה ובבית הספר המקצועי לפסיכולוגיה בסקרמנטו. יו״ר לשעבר של העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי ועורך משותף של "מקבץ״.