תהליכים קבוצתיים בקבוצות חד-מגדריות ובקבוצה דו-מגדרית - הצגת מקרה

המאמר משווה את תהליכי הלמידה והדינמיקה הקבוצתית שהתרחשו במסגרת הכשרה לניהול בתי ספר בין שתי קבוצות חד-מגדריות של נשים ובין קבוצה מעורבת מבחינה מגדרית. קבוצות הנשים התאפיינו ברמה גבוהה של אמון, במיעוט תחרות, ובחשיפה אישית גבוהה, בעוד שהקבוצה המעורבת התאפיינה בהתנגדות לתהליך הדינמי, ובחינה מתמדת של גבולות העבודה והמנחים. הבדלים אלה נבחנים במאמר במונחים של ציפיות שונות וסטריאוטיפים מגדריים. במסגרת הניסיון להבין את ההבדלים מעלה המאמר מספר השערות , וביניהן ההנחה שלגברים יש קושי לקבל עבודה תהליכית, שבקבוצות דו-מגדריות יש בולטות רבה יותר לאקטים מגדריים, ושהתופעה של ״זכר אלפא״ ממלאת תפקיד חשוב בקבוצות כאלה. לסיכום ממליץ המאמר לנקוט זהירות יתר, ולדאוג להכנה נכונה כאשר מתכננים עבודה בקבוצות מעורבות מגדרית למשתתפים המגיעים מרקע מופרד מגדרית.

מילות מפתח: הכשרת מנהלי בתי ספר, מגדר, תהליכים קבוצתיים

 

ד"ר ניצה רסקין היא יועצת ארגונית ומנחת קבוצות, חברת סגל במרכז מנדל למנהיגות בנגב, ומרצה במסגרות אקדמיות נוספות.

ד"ר ברוס אופנהיימר הוא יועץ ארגוני ופסיכולוג קליני מדריך, עובד ב"צפנת" – מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני.