שאלון התאמה לקבוצה: כלי הערכה חדש

 

ההצלחה של קבוצה טיפולית תלויה במידה רבה בהרכב משתתפיה, והטיפול הקבוצתי אינו המענה ההולם לכל אחד. לאור זאת חיוני לנסות להעריך מראש מי מתאים להצטרף לקבוצה ומי לא. הערכת ההתאמה לקבוצה היא משימה מורכבת, ולכן חוקרים שונים פיתחו למענה מגוון כלי עזר, אבל אלה לא קיימים עדיין בעברית. המאמר מתאר את השאלונים המשמשים בתחום זה, את תהליך הבנייה של "שאלון התאמה לקבוצה״ שחובר בישראל, ואת בחינת התיקוף שנערכה לו. השאלון הוא כלי עזר בהכרעה אם לקבל מועמד לקבוצה, ומי שאמור למלא אותו הוא מנחה או מטפל מקצועי. שאלון ההתאמה לקבוצה מתייחס לחמישה תחומים: רמת המוטיבציה להצטרף לקבוצה; מידת המודעות לתהליכים פסיכולוגיים; היכולת לקיים יחסים בין־אישיים; חוויות עבר בתחום הקבוצות והטיפול הנפשי; וכושר התמדה. בכל אחד מהתחומים מציב השאלון שתי שאלות.

המחקר הנוכחי בדק את היכולת של שאלון ההתאמה לנבא את מידת ההתמדה של המשתתפים בקבוצות טיפוליות. במסגרתו נבדקו 88 מועמדים לקבוצות של משרד הביטחון. התוצאות הראו כי קיים הבדל מובהק  (p<0.001) בין תוצאות השאלון של מועמדים משלוש קבוצות: אלה שכלל לא הצטרפו לקבוצה; אלו שהצטרפו לקבוצה אך נשרו ממנה בהמשך; ואלו שהתמידו בה עד לסיומה. יתר על כן, גילינו כי אף אחד מהמועמדים שקיבלו ציון נמוך בשאלון ובכל זאת הצטרפו לקבוצה לא התמיד בה עד לסיומה. לאור זאת ניתן לקבוע כי שאלון ההתאמה הוא כלי עזר יעיל בעבור המטפל הקבוצתי בעת שהוא נדרש להעריך את מידת ההתאמה של מועמדים לקבוצתו.

 

מילות מפתח: שאלון, כלי הערכה, הנחיית קבוצות, טיפול קבוצתי, בחירת משתתפים, מיון, התאמה לקבוצה

 

ד"ר דניאל ג׳.נ. ווייסהוט, PsyD, MBA , הוא בעל תואר שלישי בפסיכולוגיה מבית הספר לפסיכולוגיה בסקרמנטו, ותואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית. הוא מרצה במחלקה לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית הדסה, וכן מטפל, יועץ ופעיל חברתי. ווייסהוט הוא אחד משני העורכים הראשיים של כתב העת "מקבץ״.

 

ד"ר רבקה מושונוב, PsyD, MA, BSW , היא בעלת תואר שלישי בפסיכולוגיה מבית הספר לפסיכולוגיה בסקרמנטו, תואר שני בחינוך מהאוניברסיטה העברית, ותואר ראשון בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת תל אביב. מושונוב היא פסיכותרפיסטית, מטפלת משפחתית ומנחת קבוצות.