חדשות

מדברים קבוצה

סדרה שנועדה לאפשר הרחבה והעמקה של מיומנויות הנחיה למנחי קבוצות ומטפלים קבוצתיים מדיסציפלינות שונות.

מקבץ בסלון ירושלמי

סדרה של ארבעה מפגשים בירושלים בנושא: "לשוט על מים סוערים - המנחה ורגעים קשים בקבוצה".