הרצאת פוקס בישראל

עם רובי פרידמן, 6/9/18, באונ' ת"א. לפרטים והרשמה.