מקבץ בסלון תל-אביבי

שיחה עם ד"ר לייקי גרוניק על מאמרה "אמנות של קשרים".
נדחה: מועד חדש יפורסם בקרוב.