חדשות

מקבץ בסלון ירושלמי

סדרה של ארבעה מפגשים בירושלים בנושא:
"לשוט על מים סוערים - המנחה ורגעים קשים בקבוצה".
מפגש ראשון 28.10.18.

מקבץ בסלון תל-אביבי

שיחה עם ד"ר לייקי גרוניק על מאמרה "אמנות של קשרים".
נדחה: מועד חדש יפורסם בקרוב.