מקבץ בסלון

שיחה עם ד"ר לייקי גרוניק על מאמרה "אמנות של קשרים".
יום רביעי, 7.11.2018, 18:30 - 20:00.הספריה למדעי החברה וניהול, אוניברסיטת תל אביב. לפרטים...