ערבי חמישי בקבוצה 2018

סדרה בנושא: דיאלוג מתוך קונפליקט בתל אביב ובירושלים. לפרטים...