ארנב

רשמים ראשונים

"מסע אל תוך מחילת הארנב"
רשמים ראשוניים לאחר הכנס דובי
אני כותב שורות אלה עדיין תחת הרשמים החזקים מהכנס ומהתכתובת שבאה אחריו במיילים.

מחילת הארנב נמצאת למטה-מתחת לאדמה.

לאנושות הייתה תמיד משיכה ל"עולם התחתון" בכל המובנים ובמיוחד למה שנמצא שם (בעיקר נפט...). המחילות מופיעות בספרות, במיתולוגיה וכסמל למין ונשיות.

Subscribe to RSS - ארנב