סופשבוע קבוצות

רשמים ראשונים

"מסע אל תוך מחילת הארנב"
רשמים ראשוניים לאחר הכנס דובי
אני כותב שורות אלה עדיין תחת הרשמים החזקים מהכנס ומהתכתובת שבאה אחריו במיילים.

מחילת הארנב נמצאת למטה-מתחת לאדמה.

לאנושות הייתה תמיד משיכה ל"עולם התחתון" בכל המובנים ובמיוחד למה שנמצא שם (בעיקר נפט...). המחילות מופיעות בספרות, במיתולוגיה וכסמל למין ונשיות.

Subscribe to RSS - סופשבוע קבוצות